Chat
x
toggle menu
toggle menu

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร

ข้อมูลสถิติประชากร

จำนวนประชากรทั้งประเทศ 66.17 ล้านคน (ปี 2564)
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (2564)
0-14 ปี (ชาย 5,612,711/หญิง 5,302,116) 16.49%
15-24 ปี (ชาย 4,311,507/หญิง 4,111,057) 12.73%
25-54 ปี (ชาย 14,760,947/หญิง 15,079,981) 45.10%
55-64 ปี (ชาย 4,042,250/หญิง 4,636,216) 13.12%
65 ปีขึ้นไป (ชาย 3,611,703/หญิง 4,702,951) 12.57%
อายุมัธยฐาน 39 ปี (ปี 2563 ประมาณการ)
อัตราการเพิ่มของประชากร 0.26% (ปี 2564 ประมาณการ)
อัตราการเกิด (ต่อประชากรพันคน) 10.25 (ปี 2564 ประมาณการ)
อัตราการตาย (ต่อประชากรพันคน) 7.66 (ปี 2564 ประมาณการ)
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) (ปี 2564 ประมาณการ)
ชาย 74.39 ปี
หญิง 80.6 ปี
จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัยในเขตเมือง (2564)
กรุงเทพมหานคร 5.53 ล้านคน
นครราชสีมา 2.63 ล้านคน
ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน (เดือนธันวาคม 2564) 38.63 ล้านคน
อัตราการว่างงาน 1.6%

ปิรามิดประชากร - ประเทศไทย พ.ศ. 2563


แหล่งที่มา : ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_61.pdf), สำนักงานสถิติแห่งชาติ (http://popcensus.nso.go.th/quick_stat1.php?rg=1) and Central Intelligence Agency, the United States of America (https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/th.html)

ด้านแรงงงาน

จำนวนแรงงานในประเทศไทยคือ 38.63 ล้านคน (เดือนธันวาคม 2564) โดยแรงงานหลักมีอายุต่ำกว่า 35 ปี แต่ละปีมีแรงงานเพิ่มขึ้นราว 800,000 คน มีแนวปฏิบัติด้านแรงงานมาตรฐาน รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยบังคับและการจ่ายเงินล่วงเวลา

ค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทยในปัจจุบันคือ 313 บาทต่อวัน แม้ว่าจะไม่ใช่ตลาดแรงงานที่มีราคาถูกที่สุดในภูมิภาค แรงงานในประเทศไทยเป็นแรงงานที่คุ้มค่าที่สุดในโลก เนื่องจากมีชื่อเสียงด้านความขยันและการปรับตัว

ค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (บาท/วัน) เขตท้องที่บังคับใช้
336 บาท (2 จังหวัด) ชลบุรี ภูเก็ต
335 บาท (1 จังหวัด) ระยอง
331 บาท (6 จังหวัด) กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
330 บาท (1 จังหวัด) ฉะเชิงเทรา
325 บาท (14 จังหวัด) กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
324 บาท (1 จังหวัด) ปราจีนบุรี
323 บาท (6 จังหวัด) กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม
320 บาท (21 จังหวัด) กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์
315 บาท (22 จังหวัด) กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อุทัยธานี และอำนาจเจริญ
313 บาท (3 จังหวัด) นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
แหล่งที่มา : กระทรวงแรงงาน (www.mol.go.th)

การรู้หนังสือ

อัตราการรู้หนังสือในประเทศไทยค่อนข้างสูง และในไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเน้นการศึกษาเพิ่มขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด

คำจำกัดความ อายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านและเขียนได้ (ปี 2561)
ประชากรรวม 93.8%
ชาย 95.2%
หญิง 92.4%

ข้อมูลพื้นฐาน

ภาษาที่เป็นทางการ ไทย
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
GDP : 505.6 พันล้านดอลลาร์ (2564)
GDP ต่อหัว : 7,255.5 ดอลลาร์ (2564)
สกุลเงิน บาท (THB)
เขตเวลา UTC+7
อินเทอร์เน็ต TLD th
รหัสประเทศ +66

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่รวม 513,120 ตารางกิโลเมตร
น้ำ : 2,230 ตารางกิโลเมตร
ที่ดิน : 510,890 ตารางกิโลเมตร
ท่าอากาศยาน : 38 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติ 7 แห่ง)
ทางรถไฟ : 4,429 กิโลเมตร
ถนน : 390,026 กิโลเมตร
แหล่งที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ CIA World Fact Book กระทรวงแรงงาน บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map