Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร

ข้อมูลสถิติประชากร

จำนวนประชากรทั้งประเทศ 66.41 ล้านคน (ปี 2561)
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (2561 ประมาณการ)
0-14 ปี (ชาย 5,880,026/หญิง 5,598,611) 16.73%
15-24 ปี (ชาย 4,840,303/หญิง 4,649,589) 13.83%
25-54 ปี (ชาย 15,670,881/หญิง 15,972,254) 46.12%
55-64 ปี (ชาย 3,970,979/หญิง 4,503,647) 12.35%
65 ปีขึ้นไป (ชาย 3,289,576/หญิง 4,239,992) 10.97%
อายุมัธยฐาน 38.1 ปี (ปี 2561 ประมาณการ)
อัตราการเพิ่มของประชากร 0.29% (ปี 2561 ประมาณการ)
อัตราการเกิด (ต่อประชากรพันคน) 11 (ปี 2561 ประมาณการ)
อัตราการตาย (ต่อประชากรพันคน) 8.1 (ปี 2561 ประมาณการ)
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) (ปี 2561 ประมาณการ)
ชาย 71.9 ปี
หญิง 78.5 ปี
จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัยในเขตเมือง (2561)
กรุงเทพมหานคร 5.68 ล้านคน
นครราชสีมา 2.65 ล้านคน
ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน (เดือนกรกฎาคม 2562) 38.09 ล้านคน
อัตราการว่างงาน 1.1%

ปิรามิดประชากร - ประเทศไทย พ.ศ. 2561


ปิรามิดประชากร
แหล่งที่มา : ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_61.pdf), สำนักงานสถิติแห่งชาติ (http://popcensus.nso.go.th/quick_stat1.php?rg=1) and Central Intelligence Agency, the United States of America (https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/th.html)

ด้านแรงงงาน

จำนวนแรงงานในประเทศไทยคือ 38.09 ล้านคน (เดือนกรกฎาคม 2562) โดยแรงงานหลักมีอายุต่ำกว่า 35 ปี แต่ละปีมีแรงงานเพิ่มขึ้นราว 800,000 คน มีแนวปฏิบัติด้านแรงงานมาตรฐาน รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยบังคับและการจ่ายเงินล่วงเวลา

ค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทยในปัจจุบันคือ 308 บาทต่อวัน แม้ว่าจะไม่ใช่ตลาดแรงงานที่มีราคาถูกที่สุดในภูมิภาค แรงงานในประเทศไทยเป็นแรงงานที่คุ้มค่าที่สุดในโลก เนื่องจากมีชื่อเสียงด้านความขยันและการปรับตัว

ค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (บาท/วัน) เขตท้องที่บังคับใช้
330 บาท (3 จังหวัด) ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง
325 บาท (7 จังหวัด) กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
320 บาท (14 จังหวัด) อุบลราชธานี สุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา หนองคาย ลพบุรี ตราด ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่ นครราชสีมา พังงา
318 บาท (7 จังหวัด) จันทบุรี สมุทรสงคราม สกลนคร มุกดาหาร นครนายก กาฬสินธุ์ ปราจีนบุรี
315 บาท (21 จังหวัด) ร้อยเอ็ด ประจวบคีรีขันธ์ นครสวรรค์ สระแก้ว พัทลุง อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ เพชรบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยนาท เลย ยโสธร พะเยา บึงกาฬ น่าน กาญจนบุรี อ่างทอง
310 บาท (22 จังหวัด) สิงห์บุรี นครศรีธรรมราช ตรัง แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ศรีสะเกษ ตาก ชัยภูมิ อำนาจเจริญ แพร่ ราชบุรี ระนอง มหาสารคาม ชุมพร หนองบัวลำภู สตูล
308 บาท (3 จังหวัด) ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
แหล่งที่มา : กระทรวงแรงงาน (www.mol.go.th)

การรู้หนังสือ

อัตราการรู้หนังสือในประเทศไทยค่อนข้างสูง และในไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเน้นการศึกษาเพิ่มขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด

คำจำกัดความ อายุ 6 ปีขึ้นไปสามารถอ่านและเขียนได้ (ปี 2558)
ประชากรรวม 93%
ชาย 94.5%
หญิง 91.5%

ข้อมูลพื้นฐาน

ภาษาที่เป็นทางการ ไทย
รัฐบาล ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
GDP : 505 พันล้านดอลลาร์ (2561)
GDP ต่อหัว : 7,445.4 ดอลลาร์ (2561)
สกุลเงิน บาท (THB)
เขตเวลา UTC+7
อินเทอร์เน็ต TLD th
รหัสประเทศ +66

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่รวม 513,120 ตารางกิโลเมตร
น้ำ : 2,230 ตารางกิโลเมตร
ที่ดิน : 510,890 ตารางกิโลเมตร
ท่าอากาศยาน : 38 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติ 7 แห่ง)
ทางรถไฟ : 4,429 กิโลเมตร
ถนน : 390,026 กิโลเมตร
แหล่งที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ CIA World Fact Book กระทรวงแรงงาน บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2562

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader