Chat
x
toggle menu
toggle menu

ข่าวสาร

เปิดงาน SUBCON Thailand 2021 เชื่อมโยงผู้ซื้อ/ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่ตลาดโลก

เลขาธิการบีโอไอกล่าวต้อนรับเข้าสู่การจัดงาน SUBCON Thailand 2021 Virtual Edition งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายนนี้ คาดเกิดการจับคู่ซื้อขายออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนมากกว่า 300 คู่ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวต้อนรับเข้าสู่การจัดงาน SUBCON Thailand 2021 Virtual Edition งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและ การจับคู่ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายน 2564 ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับทุกประเทศทั่วโลก การจัดงาน SUBCON Thailand 2021 ปีนี้ จึงจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งสิ้น เพื่อที่จะยังคงกิจกรรมสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่เข้าร่วมงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเช่นเคย

ศักยภาพของอุตสาหกรรมสนับสนุนหรืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ของประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา บีโอไอได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนให้เติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้เล่นหลัก ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก และการจัดงาน SUBCON Thailand ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริม ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

“แม้ว่าสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย แต่งานซับคอนไทยแลนด์ยังคงเป็นกิจกรรมสำคัญที่เราเดินหน้าเพื่อให้เป็นสถานที่พบปะทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ ในปีนี้คาดว่าจะมีผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรายใหญ่กว่า 100 รายจากทั่วโลก และผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพสูงกว่า 80 รายจากอุตสาหกรรมหลัก เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมการบิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบราง หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น และคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจออนไลน์มากกว่า 300 คู่ คิดเป็นมูลค่าธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของงานดังกล่าวจะนำไปสู่การฟื้นตัวของ ซัพพลายเออร์ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย และการเติบโตของซัพพลายเชนในประเทศไทย ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวในตลาดโลกในขณะนี้” เลขาธิการบีโอไอกล่าว

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map