Chat
x
toggle menu
toggle menu

ข่าวสาร

ปลื้ม ญี่ปุ่นเลือก 7 โครงการในไทย มอบทุนพัฒนาดิจิทัลภาคอุตสาหกรรม

ญี่ปุ่นคัดเลือก 7 บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการนำร่องด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “Asia Digital Transformation” หวังร่วมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้รับแจ้งจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ว่า รัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนญี่ปุ่น (METI) ได้คัดเลือกให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้รวม 7 บริษัท จากทั้งหมด 23 โครงการ มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

โครงการที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ การเกษตร การประมง การแพทย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพลังงาน ซึ่งทุกสาขาล้วนมีความสำคัญต่อประเทศไทย การอนุมัติของรัฐบาลญี่ปุ่นในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ทำให้บริษัทของประเทศญี่ปุ่นสนใจร่วมพัฒนาธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญ

สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในเอเชีย หรือ Asia Digital Transformation (ADX) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บริษัทญี่ปุ่นร่วมงานกับบริษัทหรือหน่วยงานในอาเซียน ลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีโครงการนำร่องที่ได้รับคัดเลือกในอีกหลายประเทศ โดยมีโครงการในเมียนมา 4 โครงการ มาเลเซีย 3 โครงการ เวียดนาม 2 โครงการ อินโดนีเซีย 2 โครงการ กัมพูชา 2 โครงการ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว ประเทศละ 1 โครงการ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map