Chat
x
toggle menu
toggle menu

ข่าวประกาศราคากลาง

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.8/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ Software Antivirus ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 -2 พฤศจิกายน 2561)

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map