Chat
x
toggle menu
toggle menu

ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.1/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศ
      tor

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map