Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Paolo Dionisi เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ และนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Paolo Dionisi เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย Mr. Andrea Prete ประธานสหภาพหอการค้า Mr. Federico Cardini ประธานหอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน และคณะ

โดยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับรายละเอียดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ของบีโอไอ มาตรการต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการร่วมมือระหว่างสถานทูตอิตาลี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศอิตาลีกับสำนักงานบีโอไอ เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนอิตาลีเข้าถึงโอกาสการลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังได้เรียนเชิญตัวแทนสำนักงานร่วมการเดินทางชักจูงการลงทุนที่จะจัดขึ้นในประเทศอิตาลีอีกด้วย

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map