Chat
x
toggle menu
toggle menu

Press Release Detail

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม ‘โกลว์’ ขยายลงทุนโรงไฟฟ้าโคเจนฯ 6,000 ล้านบาท

บอร์ดบีโอไอ อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการขยายกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) มูลค่าเงินลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบ โคเจนเนอเรชัน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ ได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการรขยายกิจการของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชัน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 200 เมกะวัตต์ และ ไอน้ำ 460 ตัน/ชั่วโมง มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP 2018)

สำหรับภาพรวมในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.- มิ.ย.) ของปี 2564 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวนมากถึง 198 โครงการ หรือประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 120,814 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 31 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map