Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับนายโมโตฮิโระ โอโนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ (Governor of Saitama Prefecture) ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ให้การต้อนรับนายโมโตฮิโระ โอโนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ (Governor of Saitama Prefecture) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากทีมเศรษฐกิจ และผู้บริหารจากภาคเอกชน จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมการลงทุนและการสนับสนุนผู้ประกอบการจากจังหวัดไซตามะในประเทศไทย ในการนี้คณะได้รับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนตามยุทธศาสตร์ใหม่ บรรยายโดยนางสุธาสินี โยชิอิ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ

การพบปะกันในครั้งนี้ เป็นการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19 คลี่คลาย ถือเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมหารือถึงโอกาสลู่ทางการลงทุน ความร่วมมือในการชักจูงการลงทุนระหว่างบีโอไอและจังหวัดไซตามะ และร่วมดูแลสนับสนุนนักลงทุนญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ต่อไป

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map