Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยบีโอไอปารีส จัดเสวนาร่วมกับ Business France ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของฝรั่งเศส ณ สำนักงานใหญ่ของ Business France กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางเจอดจันทน์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส และคณะเจ้าหน้าที่บีโอไอ ได้จัดเสวนาร่วมกับ Business France ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของฝรั่งเศส ณ สำนักงานใหญ่ของ Business France กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแก่บริษัทฝรั่งเศส โดยมีบริษัทในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์สำหรับอัดประจุไฟฟ้าและธุรกิจบริการ การฝึกอบรมขั้นสูง และการให้คำปรึกษา เข้าร่วมงาน

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map