Chat
x
toggle menu
toggle menu

บีโอไอ พร้อมด้วย กนอ. นำคณะฯ เดินทางไปจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ณ นครเซี่ยงไฮ้ หางโจว เซินเจิ้น และกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 3-7 เมษายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน เดินทางไปจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ หางโจว เซินเจิ้น และกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้จัดสัมมนาใหญ่ชักจูงการลงทุนที่มีนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 500 ราย และได้หารือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดกิจกรรมชักจูงครั้งนี้ คณะได้พบกับผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท Changan Automobile ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 1 ใน 4 ของจีน บริษัท Geely ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ระดับโลก ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์รายใหญ่ในต่างประเทศ อาทิ Volvo เป็นต้น บริษัท JAC และบริษัท Jiangling Motors (JMC) ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตรถกระบะและรถบรรทุกไฟฟ้าชั้นนำ รวมถึงบริษัท BYD ซึ่งตัดสินใจลงทุนผลิตรถ EV ในประเทศไทยแล้ว ในการหารือกับบริษัทดังกล่าว ทุกรายแสดงความสนใจลงทุนผลิต EV ในประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนไทยให้เป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค เนื่องจากมองว่าไทยมีนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริม EV แบบครบวงจร มีซัพพลายเชนของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับการผลิต EV ทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวสูง นอกจากนี้ ทุกรายยังให้ความสนใจกับการขยายมาตรการสนับสนุน EV หรือ EV 3.5 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) แล้ว เบื้องต้นคาดว่าจะมีการลงทุนจากบริษัทกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2 หมื่นล้านบาทในอีก 1 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ไม่รวม BYD ซึ่งได้ขอรับส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ EV และชิ้นส่วนในไทยแล้ว 6 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map