Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ให้การต้อนรับ นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมหารือถึงภาวะการลงทุน ความก้าวหน้าและความท้าทายต่างๆ ของโครงการ ในเขต EEC

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ให้การต้อนรับ นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมหารือถึงภาวะการลงทุน ความก้าวหน้าและความท้าทายต่างๆ ของโครงการ ในเขต EEC และแนวทางในการร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานในการช่วยผลักดันการลงทุนในเขต EEC ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map