Chat
x
toggle menu
toggle menu

บีโอไอ ได้เข้าร่วมเสวนาการประชุมสมาชิกกรอบความร่วมมือ France-Thailand Business Forum ครั้งที่ 3 โดย FTBF ร่วมกับ กกร.และ MEDEF International

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมเสวนาการประชุมสมาชิกกรอบความร่วมมือ France-Thailand Business Forum ครั้งที่ 3 จัดโดย สภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย (France-Thailand Business Forum หรือ FTBF) ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสมาพันธ์นายจ้างแห่งฝรั่งเศส (MEDEF International) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งหมด 80 คน

การประชุมในครั้งนี้​ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างโอกาสการลงทุนของภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Transport & Mobility BCG Decarbonization และ Smart City โดยมีผู้นำจากภาครัฐและนักธุรกิจชั้นนำของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศไทยในอุตสาหกรรมนี้เข้าร่วมการประชุม

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map