Chat
x
toggle menu
toggle menu

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวหลังการประชุมบอร์ด ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 11 ต.ค. 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวหลังการประชุมบอร์ด ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้
1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่ Industry 4.0
2. ขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ชมคลิปงานแถลงข่าว https://www.youtube.com/watch?v=iwpPV7UAxV0

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map