Chat
x
toggle menu
toggle menu

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยกับอียิปต์

วันที่ 12 กันยายน 2565 Mr.Ayman Kamel ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ ฝ่ายเอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก พร้อมด้วย H.E. Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยกับอียิปต์ ในโอกาสเยือนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือทางการเมือง ไทย-อียิปต์ ครั้งที่ 6 โดยมี นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้การต้อนรับ ณ บีโอไอ ถนนวิภาวดีรังสิต

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map