Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล รองเลขาธิการบีโอไอ และนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน ให้การต้อนรับนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วยนางสาวนลินี กาญจนามัย รองผู้ว่าการการ กนอ. และเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองหน่วยงาน

จากการหารือ ทั้งสองหน่วยงานยินดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการหาพื้นที่ลงทุนภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการประสานงานเพื่อให้บริการนำนักลงทุนเยี่ยมชมพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ยังหารือในประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการลงทุนของโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map