Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสายการผลิตแพ็คแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของ บริษัท เอสโวลด์ เอเนอร์จี้ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสายการผลิตแพ็คแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของ บริษัท เอสโวลด์ เอเนอร์จี้ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมถึงรับทราบความคืบหน้าด้านการดำเนินการของบริษัทที่ใช้เวลาภายใน 1 ปี ในการเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ สำหรับบีโอไอได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริมผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ สถานีอัดประจุไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยมีเป้าหมายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี พ.ศ.2573 ทั้งนี้ SVOLT เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกจากประเทศจีน ด้านการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเลือกไทยเป็นฐานการผลิตแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ SVOLT แห่งนี้จะวางกำลังการผลิต 60,000 ชุดต่อปี และสามารถขยายได้ถึง 100,000 ชุดต่อปี ซึ่งการลงทุนของบริษัทในประเทศไทยมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งด้านบุคลากรและกำลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map