Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Phan Phalla, Secretary of State, Ministry of Economy and Finance ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายนฤชา ฤชุพันธ์ุ รองเลขาธิการบีโอไอ และนางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Phan Phalla, Secretary of State, Ministry of Economy and Finance ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ณ บีโอไอสำนักงานใหญ่ ในการนี้ เลขาธิการบีโอไอได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนานโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงทิศทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของของโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชาได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทยในกัมพูชาอย่างเต็มที่มาโดยตลอด

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map