Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับนายไดสุเกะ อิโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดโทคุชิมะ และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดโทคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ และนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับนายไดสุเกะ อิโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดโทคุชิมะ และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดโทคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าพบครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายระหว่างประเทศไทยและจังหวัดโทคุชิมะ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านแบตเตอรี่ และการแพทย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จังหวัดโทคุชิมะมีศักยภาพ และยังสอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ไทยเร่งให้เกิดการลงทุนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการหารือเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map