Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ให้การต้อนรับนายมาซาโตะ ซังเรียว อธิบดีด้านการค้า อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และนางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้การต้อนรับนายมาซาโตะ ซังเรียว อธิบดีด้านการค้า อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าพบครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการจากจังหวัดวาคายามะในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงลู่ทางการลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจจากไทยไปยังจังหวัดวาคายามะ ในอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร โรงแรม และท่องเที่ยว

โดยการพบปะกันในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน้นแฟ้นระหว่างบีโอไอและจังหวัดวาคายามะ หลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ร่วมกันเมื่อ 18 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการชักจูงการลงทุนในภูมิภาคนี้ต่อไป

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map