Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บีโอไอ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 58 ปี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บีโอไอ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 58 ปี บีโอไอ

ตลอดมาบีโอไอเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจใหม่ บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map