Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤชา ฤชุพันธุ์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ นายรอส คอนลอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 นายนฤชา ฤชุพันธุ์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 4 ให้การต้อนรับ นายรอส คอนลอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง รถยนต์ไฟฟ้า การแพทย์ และดิจิทัล

วัตถุประสงค์ในการขอหารือกับสำนักงานในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางและนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า BCG ดิจิทัล และหารือแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการยกระดับการผลิตและให้บริการ

Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map