Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ต้อนรับนาย จู หัวหรง ประธานบริษัท ฉางอาน ออโตโมบิล จำกัด และคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ และนางสาววรวรรณ นรสุชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 2 ได้ต้อนรับนาย จู หัวหรง ประธานบริษัท ฉางอาน ออโตโมบิล จำกัด และคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่นาย จู หัวหรง เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ นาย จู หัวหรง ได้พาผู้บริหารของบริษัทฯ ในประเทศไทยเข้าพบเลขาธิการบีโอไอ พร้อมกับบรรยายความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแผนการตลาดของบริษัทฯ ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงความสนใจและขอรับคำแนะนำจากบีโอไอเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเลขาธิการบีโอไอได้อธิบายถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (CSR) ที่จะสนับสนุนบริษัทฯ ให้ไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การเกษตร การท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำ การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map