Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการลงทุน 2 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือถึงโอกาสในการขยายการลงทุนในประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดภายในประเทศและตลาดเอเชียแปซิฟิก ณ บีโอไอ สำนักงานใหญ่ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติเยอรมนี เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตยางรถโดยสารชั้นนำของโลก มีรายได้รวมทั้งปีกว่า 14,000 ล้านยูโร โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตยางล้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มูลค่าการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท นับว่าโรงงานในไทยของบริษัทฯ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโรงงานในประเทศจีนเท่านั้น

การลงทุนของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการส่งออกยางรถยนต์ระดับพรีเมี่ยมคุณภาพสูงไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเกิดการจ้างงานกว่า 850 ตำแหน่ง และมีการพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการ WiL (Work-integrated Learning) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยยกระดับคุณภาพของบุคลากรไทยให้พร้อมรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map