Chat
x
toggle menu
toggle menu

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เข้าร่วมการประชุม the 20th China-ASEAN EXPO Roundtable Meeting on Investment Cooperation ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 15 - 20 กันยายน 2566 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมการประชุม “the 20th China-ASEAN EXPO Roundtable Meeting on Investment Cooperation” ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน โดยในปีนี้มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

โดยในงานนี้นางสาวซ่อนกลิ่นได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Thailand Electric Vehicle Promotion Policies and Investment Environment” ในงาน China – ASEAN Automotive Industry Cooperation and Development Forum (CAAF) เพื่อชักจูงการลงทุนศักยภาพสูงในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีนมาสู่ไทย นอกจากนี้ยังได้กล่าวเปิดงานสัมมนาชักจูงการลงทุนของประเทศไทยและออกบูธประชาสัมพันธ์ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานบีโอไอประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ในงาน CAEXPO อีกด้วย

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map