Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ต้อนรับนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ต้อนรับนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานในการดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ EEC

ในการหารือดังกล่าว ทั้ง 2 หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลในการทำงานร่วมกันเพื่อดึงดูดการลงทุนมายังประเทศไทย โดยประเด็นที่ได้หารือมีหลายเรื่อง เช่น สิทธิและประโยชน์ กิจกรรมชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ การแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ และการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map