Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กทม. ในโอกาสเข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ กทม.

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และคณะเจ้าหน้าที่บีโอไอ ให้การต้อนรับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กทม. ในโอกาสเข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ กทม.

โดยประเด็นการหารือมุ่งเน้นความร่วมมือที่จะสร้างประโยชน์รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ใน กทม. รวมถึงนักลงทุนและนักท่องเที่ยว ในหลายแนวทางด้วยกัน เช่น แนวทางความมือในการพัฒนาพื้นที่ กทม. สู่ การเป็น SMART BANGKOK การยกระดับ กทม. สู่การเป็น HQ BKK Headquarter แนวทางการร่วมมือในการส่งเสริมให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอเข้าให้การสนับสนุนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ กทม. ภายใต้มาตรการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมของบีโอไอ อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข ฯลฯ คาดว่าความสำเร็จในการร่วมมือครั้งนี้จะเปลี่ยนโฉม กทม. สู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ให้กับประชาชนใน กทม. เท่านั้น แต่ยังช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวและการลงทุนให้เข้ามาใน กทม. อีกด้วย

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map