Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับนายนาชิดะ คาซูยะ (Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับนายนาชิดะ คาซูยะ (Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (KEIDANREN) นำโดยนายซูซูกิ โยชิฮิซะ (Mr. SUZUKI Yoshihisa)
และนายซูซูกิ จูน (Mr. SUZUKI Jun) ประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (Japan-Thailand Trade and Economic Committee) พร้อมสมาชิกกว่า 40 คน โดยการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลา 8 ปี

การพบปะหารือกันครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อต่อยอดไปสู่ความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคต

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map