Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

15 มิ.ย. 2563 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมามอบนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการลงทุน โดยมีนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมามอบนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการลงทุน โดยมีนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี
Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader