Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

29 เม.ย 2563 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ มอบหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 3,400 ชิ้น ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ต่อไป
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ มอบหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 3,400 ชิ้น ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ต่อไป โดยหน้ากากดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน และบริษัท ฮอลลี่ กรุ๊ป ผ่านทางสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (บีโอไอ ณ กรุงปักกิ่ง) เมื่อเร็วๆ นี้
Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader