Chat
x
toggle menu
toggle menu

9 ต.ค. 2562 นางสาวกาญจนา นพพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน และนางสาวศัลยา อักษรมัต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมงาน ASEAN INVESTMENT FORUM 2019 ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางสาวกาญจนา นพพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน และนางสาวศัลยา อักษรมัต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมงาน ASEAN INVESTMENT FORUM 2019 ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการนี้ นางสาวกาญจนา นพพันธ์ ร่วมบรรยายเรื่อง ASEAN Connectivity เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน
Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map