Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

15 ส.ค. 2562 นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมเสวนา งาน Thai-Russian Business Forum 2019 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมเสวนา งาน Thai-Russian Business Forum 2019 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย การจัดงานครั้งนี้มีคณะภาครัฐและเอกชนจากรัสเซียเข้าร่วมรับฟังการเสวนากว่า 80 คน นำโดย HE Mr. A.V. Gruzdev Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader