Chat
x
toggle menu
toggle menu

25 ม.ค. 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (บีโอไอเชียงใหม่) จัดอบรมเรื่อง “เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ” ณ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (บีโอไอเชียงใหม่) จัดอบรมเรื่อง “เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ” ณ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวิทยากรจากบีโอไอส่วนกลางร่วมบรรยายให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รับทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามประกาศที่ ป.8/2561 ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบและส่วนสูญเสีย วิธีการใช้สิทธิวัตถุดิบภายใต้ระบบ RMTS2011 และการตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสารซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 100 คน

Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map