Chat
x
toggle menu
toggle menu

1 ส.ค. 2561 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ นายจาง กั๋วหวา รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
1 ส.ค. 2561 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ นายจาง กั๋วหวา รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ โดยให้ความสนใจเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและยูนนาน พร้อมทั้งอยากให้มีการเชื่อมต่อทางด้านคมนาคม การค้า และการลงทุน ระหว่างไทย-จีน โดยเริ่มจากยูนนานเป็นประตูสู่ไทย และเชื่อมต่อไปยัง EEC
Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map