Chat
x
toggle menu
toggle menu

7 มิ.ย.2561 น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ร่วมบรรยายมาตรการบีโอไอในพื้นที่อีอีซี ภายในงาน EEC: Taking Off จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ

วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ร่วมบรรยายมาตรการบีโอไอในพื้นที่อีอีซี ภายในงาน EEC: Taking Off จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ 

โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี ร่วมบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการสำคัญ หลัง พ.ร.บ. อีอีซีประกาศใช้

ภายในงานมีทูต และผู้แทนจากสถานทูต ต่างประเทศประจำประเทศไทย จำนวน 55 ประเทศ เข้าร่วมรับฟัง ณ กระทรวงการต่างประเทศ

Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map