Chat
x
toggle menu
toggle menu

31 พ.ค. 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง เปิดดำเนินการ
ช่วงเช้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง เปิดดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติได้ถูกต้องตามเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับส่งเสริมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง สำหรับยื่นเรื่องเปิดดำเนินการ ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map