Chat
x
toggle menu
toggle menu

28 พ.ค. 2561 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ”
เช้าวันที่ 28 พ.ค. 2561 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายภาคภูมิ บูรณบุณย์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร” และ นายขวัญชัย วรกัลยากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น” ณ โรงแรมลี การ์เดนท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map