Chat
x
e-Services
Get more information
toggle menu
e-Services
Get more information
toggle menu

รูปภาพ แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวสารใหม่

BOI_2018_20181112.png boi_wbn_290818_201_biotech.jpg web survey TH.png SMEs-web.jpg boi_wbn_220818_202_eec380.jpg leftbanner.jpg EECcontact_Banner_5b0fb5fc92323.png
 • ทั้งหมด
 • ข่าวบีโอไอ
 • กิจกรรม
 • กาารบรรยาย/คำกล่าว
 • ข่าวน่าสนใจ
 • ข่าวอื่นๆ
 • ข่าวบีโอไอ
 • กิจกรรม
 • กาารบรรยาย/คำกล่าว
 • ข่าวน่าสนใจ
 • ข่าวอื่นๆ

All

Press Release

Presentations/Speeches

Events

Interesting News

News From Our Network

View More

ภาพข่าวกิจกรรม

7 พ.ย. 2561 BOI จัดงานสัมมนา "Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC" ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

7 พ.ย. 2561 นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการบีโอไอ และนางสาวกาญจนา นพพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน ต้อนรับคณะ Russian-ASEAN Business Council

7 พ.ย. 2561 บีโอไอโซล ได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์ HankookLibo และ THE KOREA TIMES เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในงาน KOR-ASIA Forum 2018, "Peace on the Korean Penninsula, Asia's Opportunity for Progress"

6 พ.ย. 2561 บีโอไอ แฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองสตุ๊ตการ์ด ประเทศเยอรมนี โดยนางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการบีโอไอ แฟรงก์เฟิร์ต เป็นหัวหน้าคณะเข้าพบบริษัทและพันธมิตร

4 พ.ย. 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม ZTE Research and Development Center ของบริษัท ZTE Corporation

View More

ร่วมงานกับเรา

ข่าวการรับสมัครข้าราชการ

ประกาศข่าวการรับสมัครข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศข่าวการรับสมัครพนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการประกาศราคากลาง

ข่าวการประกาศราคากลาง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงานให้บริการของบีโอไอ

ศูนย์บุคลากรทักษะสูง
SMART Visa
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลจีน
ศูนย์ข้อมูลข่าวอาเซียน
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

BOI ใสสะอาด
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือประชาชน
ICT Security Policy
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ช่องทางการช่วยเหลือ

คุณสามารถรับความช่วยเหลือผ่านทาง

Chat Room

Useful Links

Can help to go to the site as useful.

Chat Room

FAQ

Find answers quickly in official investment documents.

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader