Chat
x
toggle menu
toggle menu
Banner_web-01.jpg acc2022.jpg BOI-banner-2022-RD.jpg TC_boi.jpg hrd.jpg BOI-cleaning-small.png linebanner.jpg

ภาพข่าวกิจกรรม


นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้การต้อนรับ H.E. Ambassador Ana Cecilia Gervasi Diaz รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเปรู (Deputy Minister of Foreign Trade of Peru) ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยกับเปรู

เพิ่มเติม

ข่าวสารใหม่


ข่าวบีโอไอ
สัมมนา/กิจกรรม
ข่าวน่าสนใจ
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
What Investors Say
เอกสารประกอบการบรรยาย
sample108

เรื่องเด่น

บีโอไอเผยยอดขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน
ไตรมาสแรก ปี 2565
กว่า 1 แสนล้านบาท
ปลดล็อกกิจการ
สถานีชาร์จอีวี
เปิดโอกาส STARTUP ลงทุน

บีโอไออินโฟกราฟิก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน่วยงานให้บริการ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map