Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

รูปภาพ แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวสารใหม่

Questionaire_1.jpg BOI-banner-2019-infographic-20190710.png Recycle_BOI_banner.jpg web survey TH.png
 • ทั้งหมด
 • ข่าวบีโอไอ
 • กิจกรรม
 • กาารบรรยาย/คำกล่าว
 • ข่าวน่าสนใจ
 • ข่าวอื่นๆ
 • ข่าวบีโอไอ
 • กิจกรรม
 • กาารบรรยาย/คำกล่าว
 • ข่าวน่าสนใจ
 • ข่าวอื่นๆ

All

Press Release

Presentations/Speeches

Events

Interesting News

News From Our Network

View More

ภาพข่าวกิจกรรม

21 ส.ค 2562 นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการ บีโอไอ เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2562 ในงานสัมมนาเรื่อง “ลงทุนไทย 2562: รุ่งแค่ไหนในสายตาต่างชาติ”

21 ส.ค. 2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง "ข้อควรรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (e-Tax)และการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

20 ส.ค. 2562 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ บีโอไอ บรรยายนโยบายการให้การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ หัวข้อ "Thailand: The Time is Now, Invest in Thailand" ในงาน Thailand - Taiwan Industrial Collaboration Summit

19 ส.ค 2562 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจเกาหลีใต้ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจตุรัสจามจุรี

15 ส.ค. 2562 นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมเสวนา งาน Thai-Russian Business Forum 2019 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

View More

ร่วมงานกับเรา

ข่าวการรับสมัครข้าราชการ

ประกาศข่าวการรับสมัครข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศข่าวการรับสมัครพนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการประกาศราคากลาง

ข่าวการประกาศราคากลาง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงานให้บริการของบีโอไอ

ศูนย์บุคลากรทักษะสูง
SMART Visa
กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลจีน
ศูนย์ข้อมูลข่าวอาเซียน
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

BOI ใสสะอาด
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือประชาชน
ICT Security Policy
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ช่องทางการช่วยเหลือ

คุณสามารถรับความช่วยเหลือผ่านทาง

Chat Room

Useful Links

Can help to go to the site as useful.

Chat Room

FAQ

Find answers quickly in official investment documents.

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader